Forskning

Forskning inom informationssystem bedrivs med flera olika inriktningar. Vanligen finns också utbildningsinriktningar som anknyter till forskningen vid respektive universitet. Nedan listas länkar till medlemmarnas forskningswebbar.

På de flesta ställen finns utbildningar som anknyter till forskningsinriktningarna, se fliken "Utbildning".

Svenska publikationer inom informatik kan du, förutom att leta i medlemmarnas webbar, hitta genom att söka i DiVA.