Sammanställt till
Svenska InformationsSystemAkademins
årskonferens maj 2014


Två teman:
Utvärdering av utbildning på forskniva

Tredje uppgiften: Forskningens påverkan på samhället & samverkan med strategiska partners

 

Utdelning av Börje Langeforspriset till årets bästa doktorsavhandling


SISA-2014 arrangeras av Högskolan i Skövde, Institutionen för Informationsteknologi

Svenska Informationssystemakademien anordnar årligen en konferens. Syftet med konferensen är att synliggöra Informatik i Sverige. Konferensen bygger därför på att gemensamgöra informatikämnet mellan de olika lärosätena i Sverige samt att vi ska lära oss promota ämnet såväl internt (på de egna lärosätena) som externt (i samhället och media).

Konferensprogram

Torsdag 8 maj

11.30 Registrering

12.00 Gemensam lunch i Portalen

13.00 Välkommen, Anne Persson, Högskolan i Skövde

13.15 Stefan Holgersson, Linköpings universitet/Rikspolisstyrelsen

  • Systemvetare och uppmärksammad forskare med polisens verksamhet i fokus
  • PUST 2009-2014: långdragen huvudvärk för polisen
  • Vilket är forskarens ansvar inom ramen för den tredje uppgiften?

14.00 Diskussion i smågrupper

14.30 Paneldebatt

  • Vad är vårt ansvar om stora myndigheter inte klarar att utveckla ändamålsenliga informationssystem – var börjar och slutar tredje uppgiften?

15.00 Fika

15.30 2014 års Langeforsföreläsningar av toppkandidaterna för Börje Langeforspriset

16.30 Åsa Björk, Open Arena, Gothia Science Park

  • Hur kan samverkan med strategiska forskningspartners organiseras?

19.00 Gemensam middag i Portalen, med prisceremoni:

  • Utdelning av Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling 2013

 

Fredag 9 maj

09.00 Välkommen till dag 2, Anne Persson, Högskolan i Skövde

09.15 Prisceremoni:

  • SISA pedagogisk pris 2014

10.15 Fika

10.45 Anders Sundin, Utvärderingsenheten, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

  • Hur kan forskarutbildning utvärderas?

11.15 Diskussion

  • Hur arbetar vi framgångsrikt med kvalitet i forskarutbildning?
  • Hur kan forskarutbildning utvärderas?

12:00 Gemensam lunch samt avslut för SISA-konferensen

Sponsorer: