Börje Langeforspriset 2009-2010

 

Börje Langeforspriset för bästa doktorsavhandling inom informatik/informationssystem 2009-2010 tilldelas
Annika Andersson vid Örebro universitet för avhandlingen "Learning to Learn from e-Learning".

"Annika Andersson tilldelas priset för bästa doktorsavhandling med följande motivering: Samhällsrelevant ämnesval, välbeskriven och relevant teorigrund, god forskningsdesign med lämplig metodkombinering och sekvensiering av delstudier, omfattande och intressant empiri, god stegvis kumulativ kunskapsbildning, lättläst och välstrukturerad framställning, bra uppläggning av sammanläggningsavhandling med en välutvecklad kappa, en god internationell exponering."

En intervju med Annika finns att läsa på Örebro universitets hemsida.


Nationellt samarbete för bättre IT-användning

Professor Åke Grönlund vid Örebro universitet har blivit vald till ordförande för den nya Svenska informationssystemakademin, SISA. SISA ska arbeta för att samordna och uppmärksamma forskning och utbildning som syftar till bättre IT-användning. Bland annat kommer SISA att dela ut ett pris till årets bästa doktorsavhandling i informatik för att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser.

— Alla institutioner vid svenska universitet som sysslar med forskning och utbildning inom informationssystem är medlemmar, säger Åke Grönlund.

Ämnet informationssystem utvecklar kunskap om människors design och bruk av IT i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang. Forskningen arbetar för att göra IT-systemen så nyttiga och användaranpassade som möjligt.

— Ämnet var förut mer tekniskt betonat, men pekar i dag särskilt på användarens betydelse vid databehandling. Ett axplock av områden där vi finns omfattar design av informationsmiljöer i fordon, näthandel, e-förvaltning, hälsa och sjukvård, och mycket annat, säger Åke Grönlund.

Inom informationssystemområdet finns en rad olika inriktningar, som kan leda till olika arbeten inom såväl näringsliv som offentlig sektor.

— Vanliga yrkesområden är systemutvecklare, webbdesigner, experter på olika specialområden som informationssäkerhet, projektledare, programmerare, IT-strateger, IT-arkitekter och IT-chefer. Det är också vanligt att studenter går vidare till att starta egna företag.

Svenska informationssystemakademin kommer närmast att ha en ämneskonferens i maj och i samband med det dela ut Börje Langeforspriset till den bästa doktorsavhandlingen i informatik.

För mer information kontakta: Åke Grönlund 070-585 1790, ake.gronlund@oru.se


SISA svarar på remiss från Högskoleverket/Statistiska Centralbyrån

Angående byte av förteckning över forskningsämnen
Högskoleverket och Statistiska centralbyrån har utarbetat en förteckning över forskningsämnen som ska tas i bruk år 2011. I denna förteckning har Systemvetenskap översatts till "Information Science" (SCB, HSV: Förteckning över forskningsämnen, 1.2.2, Utkast 2010-10-08). Denna översättning är inte förenlig med Svenska informationssystemakademins uppfattning.

Den engelska benämningen på Systemvetenskap skall vara Information Systems.

Vi inser att HSV kan vilja begränsa mängden termer, men vi skulle helst se användning av de svenska beteckningarna Informationssystem och Informatik som synonymer.

SISA organiserar samtliga institutioner inom området informationssystem/informatik i Sverige, och ställer gärna upp som experter i HSV/SCBs fortsatta arbete.

Med vänlig hälsning

Åke Grönlund
Ordförande SISA