Svenska informationssystemakademin

Svenska informationssystemakademin bildades 2010 av universitetsinstitutioner i Sverige med syftet att skapa och tillvarata gemensamma intressen gällande forskningsinformation till studenter, praktiker, andra akademiska ämnen samt finansiärer, politiker och tjänstemän. Svenska informationssystemakademin har i huvudsak två årliga aktiviteter: en ämneskonferens samt utdelandet av Börje Langeforspriset.

Protokoll 2012

Protokoll 2013

Stadgar


Ämneskonferens

Svenska informationssystemakademin ordnar årligen en nationell med tillhörande seminarier.

Börje Langeforspriset

Börje Langeforspriset utdelas årligen av Svenska informationssystemakademin till bästa doktorsavhandling under året. Syftet med priset är att belöna och uppmuntra goda forskningsinsatser, utveckla och tillämpa kvalitetskriterier och därmed bidra till transparens samt att visa på föredömliga forskningsinsatser inom informatik. Det första priset delades ut i maj 2011. 

Styrelse

  • Anne Persson, Högskolan i Skövde (ordförande)
  • Pär Ågerfalk, Uppsala Universitet
  • Sven Carlsson, Lunds Universitet

Kassör

  • Maria Spante, Högskolan Väst

Verkställande utskott

  • Anne Persson, Högskolan i Skövde
  • Eva Söderström, Högskolan i Skövde
  • Joeri van Laere, Högskolan i Skövde

Medlemmar

Medlemmar i SISA 2014: