"> Blogg – Sisa NET

Datasäkerhet

Datasäkerhet är den delen av IT som avser att skydda varje datoranvändarens datorsystem. Inom datorsäkerhet ingår det ett förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbete av obehöriga användare eller virus i ett…

sisa-net © 2020