Cyberförsvar

Det är viktigt att ha ett bra cyberförsvar och det finns därför många anledningar till varför det är viktigt att förbättra cyberförsvaret. Det är så pass viktigt med ett säkert cyberförsvar att försvarsmakten kommer att börja kalla in it-soldater till värnplikt så att cyberhoten ska kunna minska. Det är nämligen som så att när ett krig sker i fysiska världen så kommer den också att ske i cybervärlden och att därför bygga upp ett bra och säkert cyberförsvar är livsnödvändigt för överlevnad. Den första gruppen med it-soldater som kommer att behöva kallas in kommer att göra det redan 2020. Deras främsta uppgift kommer då att vara att försvara försvarsmaktens IT-system då det finns mycket uppgifter som behöver försvaras, som inte får bli attackerade. Idag anses Kina och Ryssland stå för de största cyberhoten i Sverige och det behöver såklart stoppas och med ett bättre och säkrare försvar kan det bli möjligt. Idag anses cyberförsvaret som lika viktigt som det militära försvaret och att därför sätta upp anläggningar där cyberförsvaret ska tränas upp är en nödvändighet så att inte cyberattacker ska kunna ske. Idag förekommer det nämligen fler cyberattacker än vad man kanske kan tro och det måste stoppas så att viktig och då alltså privat information inte ska kunna komma ut från försvarsmakten och stora företag.

Viktigt att bygga upp försvaret

Viktigt att bygga upp försvaret

Det är viktigt att ett cyberförsvar byggs upp och nu när det börjar byggas upp mer och mer så kommer det finnas fler anledningar till att känna sig säker. Cyberförsvaret i Sverige är inte idag det bästa, många andra länder ligger steget före i utvecklingen men man har börjat inse hur framtiden ser ut och att det är enormt viktigt att viktig information får fortsätta vara säker. Läget ser nämligen ut som så att cyberattacker sker dagligen och därför är det inte konstigt att ett bättre cyberförsvar bör byggas upp för allas säkerhet. Försvaret bör vara så bra att man ska kunna agera när det händer, försöka stoppa försök för intrång i IT-system och då också förhindra att angrepp ska hända igen. Kopplingen dras ofta till krig men det är inte hela sanningen utan attackerna sker på grund av många andra anledningar också. Ett exempel är att IT-system kan attackeras för att på så sätt kunna påverka ett viktigt val.

Även om det är extra viktigt att skydda försvarsmakten och säkra deras cyberförsvar så sker cyberattacker även för många andra så som olika företag. Även fast det handlar om att ett mindre företag blir cyberattackerad så är det ändå viktigt att ha ett säkert cyberför för företaget. Det är då viktigt att tänka på att säkerhetskopiera viktiga filer och att ha ett mycket starkt lösenord som ska göra det nästintill omöjligt att kunna komma in på företagets IT-system. Finns det fler inloggningssystem ha alltid olika lösenord. Det är också viktigt att utbilda om hur viktigt det är med god säkerhet och om varför det är viktigt med ett säkert cyberförsvar vare sig det handlar om ett stort eller lite mindre företag.

sisa-net © 2020