Datakunskap för barn

Dagens samhälle går mer och mer åt att vara digitaliserat. Man kan knappt göra någonting utan dator och kunskap kring hur man ska och kan använda den.
Intresset och framförallt behovet har därför uppstått att även lära de yngre om datorn och hantering av den.

Många barn får nu lära sig en hel del kring det här med datakunskap redan i skolan. Det börjar i de yngre åldrarna med Ipad´s och lite lättare program på den, med inloggning osv. Det gäller dock tyvärr inte alla barn och inte alla skolor. Finns intresset hos ledningen på skolan, kan klasserna även få utvecklas på en mer avancerad nivå i takt med att de utvecklar sin kunskap och kan få prova på, t.ex. 3D-printing och programmering.

Det är viktigt att alla barn får tillgång till detta och lär sig hur de ska hantera information och verktyg på ett tidigt stadie. Eftersom att det är mer eller mindre obligatoriskt att kunna använda en dator och internet då vi blir mer och mer beroende av detta. Att använda datorer och att söka information är en numera grundläggande kunskap som man behöver.
Att få kunskap om hur man skyddar sin egen person och sina bilder på internet är extra viktigt för barn, därför behövs det även läras ut om säkerhet i ämnet datakunskap.

Datakunskap i vardagen

De flesta tjänster i samhället, både när det gäller myndigheter och nöjesaktiviteter nästintill kräver att man har tillgång till en dator och är online. Dels för att kunna komma åt den information man behöver, och dels för att kunna informera berörd person om något.

köp på nätet

Till en hel del samhällsinstanser finns det även appar att ladda ner, och därför behöver man även grundläggande kunskap om detta, hur man ska ladda ner dessa osv. När man vill köpa biobiljetter eller boka entrébiljett till ett badhus krävs det ofta dator, mobil eller platta för att göra detta. Även att kunna få reda på tider för skridskoåkning, tacka ja till olika inbjudningar osv. kräver minst grundläggande datakunskap.

Datakunskap i grundskolan

Att inneha datakunskap är att bli förberedd inför det framtida livet. Både när det gäller de tekniska men också för att kunna vara källkritisk vilket är oerhört viktigt.
För att kunna få en bra förutsättning att kunna sortera informationen man letar efter och ta ställning till äktheten så behövs datakunskap redan i yngre åldrar, då dessa barn ofta är ute på internet.

Mängder av olika program om datahantering och programhantering finns att tillgå redan för de yngre barnen. De kan få lära sig testa på och få kunskap om de flesta grundprogram, som Word och Excel, för att skriva vanliga texter och göra diagram.

Datakunskap är inte ett officiellt ämne i grundskolan, vilket gör att det kan vara en stor variation mellan skolorna när det kommer till inlärning av datakunskap.  Efterfrågan finns dock att göra datorkunskap till ett “riktigt” ämne och utöka vad man lär ut till barnen, speciellt eftersom alla barn inte har tillgång till dator och internet hemma.

sisa-net © 2020