Datasäkerhet

Datasäkerhet är den delen av IT som avser att skydda varje datoranvändarens datorsystem. Inom datorsäkerhet ingår det ett förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbete av obehöriga användare eller virus i ett datorsystem. Men i ett datasäkerhetssystem finns det en skyddsfaktor mot andra risker som kan skada en dator, till exempel förlust av data vid en potentiell hårddiskkrasch kan ett datasäkerhetssystem skydda dig emot. 

De grundläggande principerna inom datasäkerhet är att förhindra andra datorer som vill skada din dator att stjäla information från din dator. Detta kan skada filer på datorn och förändra hur datorn arbetar, om det planteras en trojansk häst eller virus i en dator kan detta virus föra över filer och känslig information till den som vill skada datorn. Ett fungerande datasystem fungerar också som en tracker där den försöker spåra upp enheter i systemet som kan skada programvara. Men den är även aktiv att avvisa vissa enheter som vill ha tillgång till vissa filer.

Idag är internet blivit tillgängligt för många olika människor, en del vill bara surfa, arbeta och vara fridsamma medans vissa andra vill utnyttja andra och stjäla från dem. Datasäkerhet har idag blivit ett problem då

Många säkerhetsproblem idag är relativt lätta att skydda sig emot som en vanlig hemanvändare. Samma sak gäller på arbetsplatser men då finns istället risken att de kan röra sig om mer avancerade attacker och då brukar inte ett vanligt antivirusprogram hjälpa som skydd. Det problem som uppstår vid it attacker är att flera datasystem saknar ett tillräckligt skydd på vissa användningsområden och när ett problem uppstår kan de inte lösas av slutanvändaren. 

Hur fungerar ett antivirus

antivirus

De flesta formerna av datavirus, trojanska hästar och maskar utnyttjar de programfel som kan redan är kända från leverantören av programvaran. Programvaran som har felen har dock blivit rättad och det är detta som olika former av datavirus kan använda sig av för att tränga in i datorn.  Idag har de flesta leverantörerna en funktion där programmen har automatiska uppdateringar vilket underlättar arbetet mot virusprogrammen för då mjukvaran uppdateras oftare ju svårare är det för virus program att ta sig in i datorn. På marknaden idag finns det många olika sorters antivirusprogram. Då datavirus kan stjäla värdefull information som kreditkortsuppgifter och inloggningsuppgifter så är det viktigt med ett aktivt skydd mot detta. Ett alternativ är ett antivirusprogram som aktivt arbetar med att förhindra, söka och störa virus program som försöker skada datorn. Ett antivirusprogram behöver kontinuerligt uppdatera de virusdefinitionerna till de senaste, för att göra detta behöver den ladda ner dem. Då många antivirusprogram tar ett stort utrymme på datorn kan det upplevas att datorn är långsam medan datorn egentligen inte har ett operativsystem som klarar detta.

Vad är svagaste länken

Den vanligaste orsaken till att vissa konton blir hackade är att lösenordet är mycket bristfälligt. Idag används oftast samma lösenord till flera konton vilken kan bli mycket negativt om en hackare får tag i detta. Idag finns det program som provar igenom hela ordlistor med massor av varianter för. Det bästa en användare kan göra idag är att undvika lösenord som är ord på något slags språk eller ord som kan bindas till personen i fråga.

sisa-net © 2020