Doktorera inom datavetenskap

Om man har en tidigare civilingenjörs- eller masterexamen inom området datavetenskap eller liknande områden har man behörighet att ansöka om att bli doktorand inom datavetenskap. Det krävs dessutom att man har bra kunskaper inom algoritmer och programmering och vidare kunskaper inom området ger alltid en bra merit om man ansöker. Sist men inte minst krävs det också att man är bra på engelska. Både skriftligt och muntligt då större delen av kommunikationen är på just engelska.

Om man har vad som krävs, varför inte kontakta ett närliggande universitet som erbjuder personer att doktorera inom datavetenskap hos dem. I denna artikel kan man läsa om kraven för att doktorera på Uppsala universitet vilket liknar antagningskraven för samtliga institut.

Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett av landets mest framstående institut som antar ansökningar från personer som vill doktorera inom datavetenskap. Uppsala universitet är ett gediget forskningsuniversitet som har forskning inom diverse olika områden. Inriktningen är att göra skillnad med sina iakttagelser och utveckla det svenska samhället. Uppsala universitet är väldigt populärt och har varje år runt 42.000 studenter och runt 7.000 anställda och räknas som Sveriges största.

Deras avdelning för informationsteknologi är vart man ska vända sig om man vill doktorera inom datavetenskap. De bedriver forskning och utbildning inom ämnet och behandlar de flesta ämnen som ska hjälpa eleven att förstärka sin kunskap om datavetenskap. Här lär man sig till exempel programmering, lagring, hantering. metoder, informationsutvinning och systemteknik för att nämna några exempel.

Utbildningen sker i samverkan med universitets andra akademiska sektorer.

doktorandtjänst

En doktorandtjänst är på fem år. Detta inkluderar 20% undervisning och utöver detta så deltar man i kurser och relevanta forskningar för att bygga upp sin kunskap. Anställningen är på heltid och man får en även en lön som är baserad på kollektivavtalet för doktorander.

Om man ansöker till Uppsalas Universitet har man Georgios Fasas som handledare under hela anställningen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på studentens tidigare utbildning, kunskaper och intressen men formas runt de fyra olika huvudområdena som är datainformation, nyckelordssökning, webbsökning och sociala nätverk. Detaljerna diskuteras sedan med handledaren för att kunna anpassas till tidigare erfarenhet för att främja en stabil utvecklingskurva.

Ansökningsprocessen

Om man har tidigare kunskaper och innehar samtliga krav för att bli antagen att doktorera inom datavetenskap ska man skicka ett brev som innehåller följande. Brevet ska beskriva varför man vill bli antagen och ska dessutom innehålla uppgifter om tidigare erfarenhet, om man motsvarar deras kvalifikationskrav och sina engelskakunskaper. Både skriftligt och muntligt.

Utöver detta ska man också bifoga ett uppdaterat CV som ska innehålla examensbevis, betyg, examensarbete, andra tillhörande dokument samt kontaktuppgifter för valda referenser.

När man ansöker kan man också meddela när man vill starta min sin doktorand även om universitetet själva föredrar att man startar under hösten. Detta kan diskuteras med universitetet efter antagning. För att kunna bli beviljad en antagning till hösten ska ansökan skickas in senast den 4 juni.

Men självklart är det inte bara Uppsala universitet som tar emot ansökningar om att doktorera inom datavetenskap. Kika på omkringliggande universitet för att se om möjligheten även finns där.

sisa-net © 2020