Informatik och systemvetenskap

Om man har ett intresse för akademiska förhållningssätt och vill läsa en kurs som innehåller grundläggande information om vetenskapsteori och systemvetenskap så finns det en kurs som är perfekt. Om detta är någonting som låter intressant så ta en närmare titt på kursen informatik och systemvetenskap. Detta är en högskolekurs på 7.5 hp och som finns tillgänglig hos flertalet högskolor i landet och även som distanskurs om man befinner sig långt ifrån den närmsta högskolan.

I denna artikel kan man läsa om vad kursen innehåller och hur den är utformad.

Denna kurs som ger grundläggande behörighet är menad att ge eleven en grund för fortsatta studier inom området. Denna introduktionskurs går igenom informatikämnet, informationssökning, vetenskapsteori, källkritik, systemvetenskap och värdering av information och hur man skriver på ett vetenskapligt plan.

Efter avslutad kurs ska eleven kunna beskriva och tillämpa grunderna inom vetenskapsteori och även kunna beskriva grunderna inom ämnet informatik. Utöver detta så ska man kunna vara källkritisk till texter och kunna söka efter information på ett systematiskt sätt.

Hur kursen är uppbyggd

Kursen finns tillgänglig i tre olika format för att den ska kunna anpassas för alla elever oavsett vart de befinner sig. Man kan därför ansöka om att läsa kursen på ett campus, distans eller som en flexibel lösning där man befinner sig både på ett campus och hemma.

Själva kursen består av tre stycken examinationer. En mindre skriftlig inlämningsuppgift som är på 1.0 hp. En större skriftlig inlämningsuppgift som är på 3.0 hp och slutligen den sista examinationen som är en skriftlig rapport och en muntlig redovisning.

I kursen kan man betygsättas med flera olika betyg. De två första skriftliga uppgifterna kan enbart betygsättas med godkänt eller underkänt. Däremot den sista och avgörande uppgiften är både skriftlig och muntlig och kan ge eleven ett betyg som är antingen A, B, C, D, E, Fx eller F. Samtliga betyg är godkända förutom F och Fx som står för underkänt i olika grader.

En fördel med denna kursen är att den är baserad på två obligatoriska litteraturer. Dessa är Rapporter och uppsatser av Jarl Backman och boken Vetenskapsteori och forskningsmetodik som är skriven av Göran Wallén.

Både böckerna är sammantagna för att ge eleven grundläggande information om ämnen informatik och systemvetenskap. Böckerna kombineras sedan med flera materiel som tillhandahålls eller säljs av den institution som man väljer att läsa kursen ifrån. Antingen från deras campus eller på distans.

Kursens syfte

Det främsta syftet med högskolekursen Informatik och systemvetenskap är att ge eleven en grundläggande utbildning för att kunna fortsätta sina studier inom områden som till exempel vetenskap, forskning eller vetenskapligt skrivande.

Kursen är inriktad på att förbereda eleven och lära ut grunderna inom vetenskapsteori och informatik. Men huvudämnet är egentligen att förbereda eleven genom att visa hur man är källkritisk, hur man ska söka fram information på ett korrekt sätt med rätt källor och hur man ska bygga upp en vetenskaplig text och vad den då ska innehålla.

Denna kurs inrättades år 2008 efter en längre efterfrågan och kan idag läsas på flera olika högskolor runt om i landet.

sisa-net © 2020