Informationssystem

Om man fascineras av IT världen och ser en framtid där man jobbar med ett informationssystem som hjälper människor att kommunicera eller organisera sitt liv så har man hamnat helt rätt om man söker ett masterprogram inom ämnet informationssystem.

Masterprogrammet som är på 120 högskolepoäng eller hp som det även kallas för hos läroverket är framtagen för att ge eleven kunskap inom informationssystem och hur det kan hjälpa människor med sin verksamhet eller organisation. Programmet innehåller även ämnen som metoder, teman, teorier och dataorganisation för att nämna några.

Om man är intresserad av IT kan man i denna artikel läsa mer om masterprogrammet informationssystem och vad kursen innehåller och ger behörighet för.

Vad som krävs för att söka detta programmet

Innan man ansöker till detta masterprogram så är det flera stycken punkter man ska fundera över för att säkerställa att man är kvalificerad för dessa studier. Då samtliga av programmets kurser, uppgifter, samtal och litteratur är på Engelska krävs det mycket goda kunskaper inom Engelska för att klara av studierna.

Utöver detta så rekommenderar kursens grundare att man har förmågan att kunna vara kritisk och kunna hantera och analysera information och frågeställningar på ett korrekt sätt.
Detta då kursen bygger på att eleven ska vara oberoende och kreativt kunna skapa och formulera frågeställningar.

Detta tvååriga masterprogram är på en mycket avancerad nivå och kräver tidigare högskoleutbildning inom IT.

Kursen är uppbyggd på två års heltidsstudier där man varje termin introduceras till ett nytt huvudområde. Termin 1 handlar framförallt om design, ledning och organisering. Det inkluderas även vilka metoder man ska använda. Termin 2 handlar om informatik och ämnets aktuella utmaningar. Detta för att vidare utforska områden som innehåller design, ledning samt organisering. Termin 3 knyter samman samtliga ämnen som man har behandlat tidigare och masterprogrammet avslutas sedan med en gediget examensarbete på 30 hp.

Under programmets gång kan eleven själv fördjupa sig inom de valda ämnena.

Var kan man läsa kursen?


I dagens samhälle blir det allt mer vanligt att man kan läsa olika kurser på distans. Man deltar då i kursen online och skickar även in sina uppgifter via skolans system. Masterprogrammet informationssystem kan även det läsas på distans och är ett bra val om man inte har möjligheten att infinna sig på den enskilda skolan i Sverige som erbjuder denna utbildning.

Om man däremot vill söka till ett campus kan kan ansöka till Växjös Linnéuniversitet för heltidsstudier. Sista anmälningsdagen för start under hösten är alltid den 15 januari. Ansökningar som skickas in efter har mindre chans att godkännas för kursstart under hösten.

Efter avslutad utbildning är det menat att man framförallt ska kunna inrikta sig på att jobba med olika informationssystem. Då framförallt med huvudområde att utforma, planera och införa informationssystem som kan förändra eller utveckla en verksamhet.

Men att ha detta masterprogram i ryggen ger en också en helt annat synvinkel på ämnet och man kan se problem på ett helt annat sätt.

Låter denna kursen som ett intressant och utvecklande val. Kika på läroverkets hemsida för mer information och ansökan.

sisa-net © 2020