Märkspråk finns i många varianter

Om man inte själv har gjort hemsidor eller ägnat sig åt programmering så har man antagligen inte personligen haft att göra med märkspråk. Märkspråk är ett digitalt språk skulle man kunna säga. Det används för att på ett eller annat sätt skriva eller förändra i elektroniska dokument av alla slag och former. Att det just heter märkspråk är för att man helt enkelt översatt det direkt från engelskan där det heter markup language, men det skulle lika gärna kunna ha hetat digitalt språk, eller kodspråk eller något sådant. Då hade man också förstått lite tydligare vad det handlar om, när man säger märkspråk till någon som inte är insatt i IT så förstår de ingenting. Digitalt språk eller kodspråk hade varit enklare att förstå innebörden av, men nu är det inte så.

Vad är ett märkspråk?

HTML

Märkspråk kommer i många olika former men det mest kända är HTML. Det finns dock många andra och man brukar nämna siffran 20, så många märkspråk finns det som är värda att nämnas. Men vad gör man då med ett märkspråk och hur används det i praktiken? Jo, man skulle kunna förklara det som att ett märkspråk är en uppsättning av många olika regler. Det är dessa regler som kommer påverka hur dokumentet man använder märkspråket i kommer att se ut. Märkspråket påverkar struktur och presentation och gör så man kan bearbeta dessa. I detta märkspråk finns det ett stort antal textkoder av olika slag. De kallas för taggar och element. Dessa textkoder kommer inte synas men det är dessa textkoder som till största del bestämmer hur en hemsida eller hur ett dokument ser ut. Taggarna och elementen anger om texten som visas ska vara skriven i fet stil, vilken färg som ska användas och hur texten ser ut. Man kan kort säga att märkspråk är själva kärnan i det som anger hur ett datorprogram ska presentera text, bild och layout.

Hur ser då ett märkspråk ut?

Man kan svara kort på den frågan och säga att det beror helt på vilket märkspråk som man använder, det finns ju trots allt en hel del att välja mellan. Några av de man kan välja mellan är Tex, SGML, XML, XVG, XHTML, Atom och RTF. Men HTML är som sagt det vanligaste märkspråket och används till många olika syften. Om vi tittar lite närmare på hur HTML ser ut så skulle det kunna se ut ungefär på följande sätt. <a href=”http://www.example.org/”> vilket skapar en hyperlänk i dokumentet. <br> skapar en radbrytning, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> är huvudrubrik och ner till och med femte nivån av underrubriker och <img src=”http://www.example.org/bild.ext”>, infogar en bild i dokumentet. Det är dessa taggar och element som utgör själva märkspråket i sig. Att börja med att använda sig av märkspråk för att skapa hemsidor eller datorprogram är inget man gör över en natt. Det finns dock väldigt många hemsidor idag som detaljerat beskriver hur man går tillväga för att använda märkspråk till olika syften. Men, utan märkspråk hade de hemsidorna inte ens funnits.

sisa-net © 2020