Programmering i skolan

Från den 1:a Juli 2018 skärptes kraven i skolan på digital kompetens. Syftet med detta är att ge elever förutsättningar att kunna orientera sig och fatta bra val i en mycket mer digitaliserad värld. Programmering och dator tänkande har blivit en viktig del i detta. Programmering innebär att använda ett språk som kan instruera maskiner att utföra ett arbete. Detta kan till exempel vara att programmera en robot att skruva på lock på tuber. Med programmering menas det att programmeraren säger till roboten vad den ska göra under vissa sekvenser.  Programmering har blivit en viktig del i skolan då den digitala utvecklingen har skapat en stor efterfrågan på människor som är mycket kunniga på området då det saknas folk med kompetens i verkligheten.

Det är en mycket stor förändring som kommer ske i både grundskolan och gymnasiet då första terminen med programmering skedde höstterminen 2018. Då detta kommer gynna elever i framtiden finns det brister i kunskaper kring programmering hos sveriges lärare. Det finns risker med detta att bara spä  på problemen som redan finns i skolan. Varje skolan har olika förutsättningar och ska ett nytt ämne introduceras så påverkar detta skolors budget. Detta kan leda till att olikheter mellan olika kommuner kan skilja sig ännu mer än vad det gjort innan. Då alla elever har rätt till kompetenta lärare i programmering så kanske detta leder till att andra ämnen i skolan kommer bort prioriteras. 

Det många undrar är varför är programmering en sådan viktig del i skolan att skolverket måste införa en kurs för alla elever om detta. I dagens samhälle är världen allt mer digitaliserad och många rustar för en ökning med dagens teknik.  Detta kräver då att alla unga ska kunna ha samma kunskaper som alla andra barn världen runt har. Idag kräver även 90 %  av alla dagens jobb en grundläggande krav om datakunskaper då datorer och tekniska maskiner används dagligen.  Skolverket resonerar att detta handlar om att förbereda dagens unga för framtiden och yrkeslivet eller vidare studie.r

programmera

Att programmering är en viktig del i skolan är också en grund för de unga att bli förberedda på ett liv i en digitaliserad värld. Detta utförs i Sverige då 16 andra europeiska länder har inför programmering i skolan och för att svenska ungdomar inte ska vara sämre valde skolverket att följa detta exempel.

Allt om Programmering

Programmering visar en eller flera maskiner hur ett arbete ska utföras. Det kan enkelt förklaras att maskinen får anvisningar av en dator som är programmerad till att översätta programspråk till maskinspråk. 

Den som bearbetar programspråk till maskinspråk för att få robotar att fungera  arbete brukar tituleras programmerare. En programmerare arbetar inom IT och data sektorn och kan jobba med att utveckla program för att robotar och andra maskiner enklare kan utföra arbeten. Detta brukas kallas programutveckling och programutveckling innefattar uppgifter såsom mjukvarudesign .Detta menas med att när man programmerar skrivs detta i ett programspråk och detta programspråk kan vara olika i samma program. Från början förstår inte en robot vad det är programmet vill då det inte talar samma språk. Då kommer programmeraren in i bilden och översätter programspråket till samma språk eller maskinkod maskinen förstår. 

sisa-net © 2020