Programmeringens historia

Kortfattat om programmering. Det betyder att man ger instruktioner till en dator som sedan berättar steg för steg hur den utför en uppgift som programmeraren har gett. Hur man gör för att datorn ska förstå vad programmeraren vill göra för något, då tar man hjälp via ett så kallad programmeringsspråk och skapar därefter ett program. I ett datorprogram är det som en slags samling med instruktioner som sedan talar om för datorn hur den ska utföra uppgiften som har getts.

Första programmeraren

Backar man tillbaka till 1800-talet så är det starten på programmeringen. Vad som skapades var den första algoritmen som var gjord av Ada Lovelace. Algoritmen var skapad för en maskin, en analytisk maskin. Efter hennes idé med detta blev hon den allra första programmeraren.

Assemblerspråk

ENIAC

Det var på 1950-talet som de första moderna datorerna ENIAC utvecklades, detta kallades sedan för generationen av datorer. Dessa datorer styrdes via maskinspråk som krävde mer exakta införanden användarna. Användarna just då var matematiker och ingenjörer. Det var därför som assemblerspråk som bestod av memoreringsteknik språk. Genom detta kunde exempelvis sifferkoder företräda kommandon i binär form. Än idag används assemblerspråket ibland för att skriva en effektiv kod. 

Vidareutveckling

Mer språk utvecklades och under sent 60-tal kom Simula. Språket utvecklades till det första föremål inriktade språket. Språket C utvecklades även under denna period, detta språk är strukturbaserat. Vid 60-talet kom det tre skolor som hade programmering, logiskt, strukturerad och objekt orienterad.

Det utvecklades mer program under 70 och 80-talet som sedan genomförde uppgifter som en person, som är helt utan programmeringskunskaper kunde använda sig av. Man började sedan utveckla ordbehandlingshem, kalkylprogram och spel.

Nutid

Utvecklingen idag står absolut inte stilla. Datorerna utvecklas mer och mer. Det är även billigare och snabbare att köpa en dator, vilket sker varje år.

Utbildning

Den utbildning som krävs för att bli en programmerare är goda kunskaper i Windowsmiljö och Unix, men även ett eller flera programmeringsspråk som exempelvis inom webben för HTML5, JavaScript och CSS3 eller i tyngre språk som MySQL, CMS och PHP. Att vara behörig Scrum master är ett plus i kanten ibland.

Det finns utbildningar för att skapa moderna datasystem på universitet eller yrkeshögskola. Med dem senaste programvarorna, kunskaper, programmeringsspråket och teknikerna inom fler tekniker och upphöjd underlag.

Scratch

Detta är ett programmeringsspråk som är utvecklat på MIT av The lifelong kindergarten group. Detta är en grupp som är i mycket fokus på barn och unga som är intresserad av programmering. Dem gör även att barn och unga kan ha ett kreativt förhållningssätt till IKT och teknik. Scratch är en av dem större framgångar som gruppen har gjort. Programmet används i stora delar engelskspråkiga världen.

Barnen lär sig matematik och logik. Det man hoppas på är att dem lär sig detta på ett roligt och ett meningsfullt sätt. Under tiden som barnen gör programmeringen så lär dem sig även om designprocessen som behövs. Allt startas med en idé, nästa steg är att skapa en fungerande prototyp, om något går fel måste barnen lära sig att felsöka.

sisa-net © 2020