Systemvetenskap i Sverige

Systemvetenskap är en vetenskap inom informationssystem med en hel del olika inriktningar. Systemvetenskap var tidigare en av dem få IT-utbildningar man kunde välja på svenska högskolor men systemvetenskap är mycket mer än bara IT och denna artikel kommer att behandla främst om hur man blir systemvetare, olika utbildningar men och hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige.

Ett brett akademiskt ämne

Systemvetenskap ett är brett akademiskt ämne som faktiskt kan både vara ett naturvetenskapligt ämne men också samhällsvetenskapligt, det är själv inriktningen som avgör. Dock bör man vara tekniks lagd ifall man vill arbeta inom systemvetenskap. Systemvetenskap är mycket mer än bara IT och datorer. Idag ser den digitala världen på ett helt annat sätt än vad den gjorde för bara några år sedan. Vi lever mer digitalt, vi betalar digitalt, vi bokar resor digitalt och mycket annat som idag är en självklarhet. Detta ställer naturligtvis krav på systemvetenskapen och att alla dessa system vi använder faktiskt fungerar och då det går väldigt fort idag så gäller det att system kan anpassas snabbt till förändringar. Systemvetenskapen växte fram ur datavetenskapen på 1960-taöet för att sedan bli ett enskilt ämne.

Vanligen så har systemvetenskapliga utbildningar ämnet informatik som huvudämne som också är influerat av samhällsvetenskap, ekonomi, management eller andra liknande.

Den stora skillnaden mellan exempelvis systemvetenskap och datavetenskap är att datavetenskapsutbildningar oftast har matematik som huvudämne och många tar en examen som högskoleingenjör vilket man inte kan med en utbildning inom systemvetenskap. Precis som namnet antyder så handlar mycket av systemvetenskapen om olika system och processer som ska fungera och det behöver inte vara mellan datorer vilket är att det skiljer sig från datavetenskap.

Mycket inom systemvetenskap handlar om olika affärsprocesser eller organisationsprocesser. Inom systemvetenskap så arbetar man med data-människa interaktion och just denna bit är något som har exploderat på sistone och mer lär det bli. I Sverige kan man läsa systemvetenskap på många högskolor och universitet och systemvetenskap som utbildning har funnits rätt länge i Sverige. Över tio högkoloro c universitet erbjuder utbildningar inom systemvetenskap men det skiljer sig rätt mycket. Medan vissa högskolor erbjuder ett ordinärt program inom systemvetenskap så har andra mer specialiserade utbildningar. På Göteborgs universitet har man exempelvis en utbildning som heter Systemvetenskap: IT, människa och organisation där man studerar mycket inom olika affärs och organisationsprocesser. Sedan kan man naturligtvis välja inriktning och olika kurser fast man läser ett så kallat vanligt program men man bör komma ihåg att arbetsmarknaden för dem som specialiserar sig inom något ämne är mycket mer attraktiva på arbetsmarknaden. Själva arbetsmarknaden för systemvetare är väldigt god i Sverige och överlag över hela landet. Naturligtvis är behovet störst i dem större städerna då företagen oftast finns där men enligt Arbetsförmedlingen så är chanserna till arbete oftast väldigt goda. Systemvetenskap är en väldigt bred utbildning och man kan arbeta inom olika områden vilket gör yrket väldigt attraktivt. Det är svårt att säga en medellön för en systemvetare så det finns flera faktorer som spelar in men man kan idag 2019 räkna md en ingångslön på över 30 000 kr vilket är en god ingångslön.

sisa-net © 2020