UTBILDNING INOM DATA OCH IT

På grund av enorm underarbetslöshet inom IT-branschen är huvudmålet att anställa en erfaren och skicklig arbetare. Oftast är kraven kopplade till den nämnda erfarenhet och färdigheter som den givna personen har och inte till den utbildning som har genomgåtts.

Men om man bara är en nybörjare i denna branschen är det bra att ha någon formell utbildning bakom sig. Trots att arbetsgivaren troligtvis kommer att försöka ta reda på om man har de tekniska färdigheterna de behöver, kommer utbildningen att hjälpa en med att gå igenom segregeringsfasen under rekryteringen. Om man redan har de färdigheter som krävs och inte känner att det är nödvändigt att tillbringa många år i skolor, kan man skapa sin egen portfolio som visar projekten man har gjort och färdigheter som hittills erhållits. Denna typ av strategi är mycket välkommen och starkt önskvärd.

Vanligtvis krävs en kandidatexamen, men vissa arbetsgivare föredrar en magisterexamen i datavetenskap, informationsvetenskap eller ett relaterat område. Detta kan emellertid ersättas av motsvarande erfarenheter som erhållits i egna projekten. Naturligtvis ju mer avancerade position man skulle vilja nå i framtiden desto viktigare utbildningen blir. Om man skulle vilja bli en riktig specialist inom dessa områden kan utbildningen bli en barriär som man måste gå igenom ändå vid någon tidpunkt av sin karriär. Därför är planering av karriären viktig. Inte bara de första stegen, utan den övergripande processen att nå de högre positionerna om fem, tio och till och med femton år. Det kan visa sig vara nyckeln till framgången.

Hur mycket tid krävs att spendera på utbildning inom IT och datavetenskap?

information flyter

Det är inte så enkelt att bara genomgå en kurs från skolan. Kunskapen inom de här områdena förbättras dag för dag. De saker man har lärt sig för en månad sedan blir redan föråldrade idag. Det är därför viktigt att man inte vilar på lagrarna. Ledtråden är att skaffa sig kunskap och erfarenhet. Såväl på officiella sätt som studier på universitet som från diskussioner med kollegor, från internet och möten med specialister som delar med sin kunskap.

Endast teknisk utbildning?

Inte riktigt, IT och datavetenskap verkar vara ett område för människor som inte gillar att arbeta med andra. Denna typ av inställning är inte särskilt välkommen på grund av att fler och fler positioner kräver samarbete i teamet för att kunna utföra uppgifterna med högsta kvalitet och inom tidsfristen. Arbetsgivarna uppmärksammar den sociala aspekten, ens mjuka färdigheter och den allmänna karaktären.

Därför kom ihåg att inte bara fokusera på den tekniska aspekten, utan också lära sig att prata med människor. Empati hjälper inte bara kandidaten att förstå atmosfären i företaget utan kommer också att öppna nya perspektiv. Utbildning inom IT och datavetenskap är nyckeln till en framgångsrik karriär. Det krävs att ständigt utveckla färdigheter och få ny erfarenhet för att hålla sig på toppen och kunna kalla sig för en specialist. Ju mer tid vi kommer att spendera på att få kunskapen desto lättare blir det att sprida den. Och detta är den viktigaste och mest tillfredsställande delen av att vara en specialist.

sisa-net © 2020