Vad är en cyberattack?

En cyberattack innebär att det är någon, antingen en individ eller en organisation, försöker komma åt känslig information. Det är inte ovanligt att utföra en sådan attack genom att skicka en störning till offrets nätverk. Ofta drabbar denna typ av attacker företag, men det finns också en risk att bli attackerad som privatperson, vilket innebär att alla kan ha nytta av kunskapen om hur man skyddar sig mot dem.

Datorvirus det största hotet

Det finns flera olika vägar att hämta känslig information från privatpersoner eller företag, där de vanligaste är datorvirus, phishing (nätfiske) och man-i-mitten-attack (MitM). Datorvirus är den risk som de flesta hört talas om, däremot är det inte alla som kan beskriva vad det egentligen innebär. Virus är ett samlingsnamn för flera olika program eller koder som kan skada datorn. Syftet är ofta att komma åt, skada eller avaktivera system genom att ta kontroll över dess funktioner. Denna typ av attack skadar aldrig systemet fysiskt, däremot kan den kryptera, stjäla eller ta bort viktiga data. Vissa har även möjlighet att ta över systemets funktioner eller spionera på ägaren utan att denne vet om det.

Det finns olika sätt att upptäcka att datorn blivit utsatt för en attack. Bland annat kan datorn bli långsammare, annonser kan dyka upp på skärmen eller så uppkommer datorkrascher med jämna mellanrum. Det finns flera olika skäl till varför ett datorvirus har tagit sig in i en dator, där det vanligaste kommer från att mottagaren har besökt internethemsidor och oavsiktligt laddat ner skadlig programvara. Virus från skadliga e-mail är också en stor risk där sändaren har bifogat skadlig programvara som tränger in i datorn när mottagaren öppnar filen. De flesta virus går att skydda sig från med ett antivirusskydd.  

Attacker för att stjäla information

Attacker för att stjäla information

Nätfiske (ofta kallat phishing) är en typ av cyberattack som utgår från att hämta information från offret genom olika metoder. Detta utförs inte sällan genom mail, där sändaren uppger sig vara någon mottagaren har förtroende till för att få ut viktig information från denne. Vanligtvis sker detta genom att sändaren utger sig för att vara en bank och kräver bankuppgifter från mailmottagaren. Trots att antivirusprogram ofta kan skydda mot de flesta av denna typ av cyberattack är det enklaste sättet att skydda sig att vara uppmärksam på e-mail som begär känsliga uppgifter. Ofta går det att identifiera bedragare genom slarvig stavning eller mailadresser som inte kommer från en officiell domän.

En cyberattack som är mindre vanlig men minst lika skadlig är man-i-mitten-attack. Detta hot är svårt att upptäcka och även svår att skydda sig mot, men det finns vissa åtgärder som går att vidta för att minska risken att bli drabbad. Attacken innebär att en angripare sätter sig in i en transaktion eller konversation mellan två andra parter där den får möjlighet att filtrera och stjäla viktig information genom att störa datatrafiken. Detta händer ofta på öppna och osäkra nätverk eller på nätverk där attackeraren har hackat sig in i nätverksenheten. Det enklaste sättet att skydda sig från denna typ av attack är att endast ansluta sig till säkra nätverk, och besöka webbplatser med ett verifierat https certifikat.

sisa-net © 2020