Datasäkerhet

Datasäkerhet är den delen av IT som avser att skydda varje datoranvändarens datorsystem. Inom datorsäkerhet ingår det ett förebyggande, upptäckande och åtgärdande arbete av obehöriga användare eller virus i ett…

sisa-net © 2020